Rodo

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, iż administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Gastronomiczne KORADO. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu niezbędnym do wprowadzenia zamówienia na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia […]